Списък на СИК в кметство Търновца

с.Търновца

00097
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище