Списък на СИК в кметство Давидово

с.Давидово

00061
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище