Списък на СИК в кметство Макариополско

с.Макариополско

00075
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище