Списък на СИК в кметство Вардун

с.Вардун

00057
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище