Списък на СИК в кметство Божурка

с.Божурка

00053
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище