Списък на СИК в кметство Буйново

с.Буйново

00055
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище