Списък на СИК в кметство Преселец

с.Преселец

00088
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище