Списък на СИК в кметство Лиляк

с.Лиляк

00071 00072
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище