Списък на СИК в кметство Острец

с.Острец

00082
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище