Списък на СИК в кметство Ловец

с.Ловец

00073
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище