Списък на СИК в кметство Баячево

с.Баячево

00050
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище