Списък на СИК в кметство Голямо Соколово

с.Голямо Соколово

00058
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище