Списък на СИК в кметство Дългач

с.Дългач

00062
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище