Списък на СИК в кметство Росина

с.Росина

00094
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище