Списък на СИК в кметство Руец

с.Руец

00093
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище