Списък на СИК в кметство Пресяк

с.Пресяк

00084
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище