Списък на СИК в кметство Голямо Ново

с.Голямо ново

00059
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище