Списък на СИК в кметство Надарево

с.Надарево

00079
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище