Списък на СИК в кметство Драгановец

с.Драгановец

00063
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище