Списък на СИК в кметство Кралево

с.Кралево

00066 00067
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище