Резултати за община Разград

Кмет на община Разград
Кандидат Гласове %
2Валентин Стефанов Василев
ПП "ГЕРБ"
759132.31%
7Хасан Ахмед Адемов
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
606925.83%
23Севдалин Русев Стоянов
ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
2170.92%
29Милен Йоргов Минчев
КОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ – СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ":
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
17617.50%
36Денчо Стоянов Бояджиев
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ
785733.44%

ОИК протокол СИК протоколи

Общински съвет на община Разград
Политически партии и коалиции на политически партии Действителни гласове % Мандати
2. ПП "ГЕРБ"
  1. Валентин Стефанов Василев
  2. Радиана Ангелова Димитрова
  3. Надежда Радославова Димитрова
  4. Цветан Йосифов Иванов
  5. Зоя Петрова Велкова
  6. Петър Стоянов Василев
  7. Мирослав Тодоров Грънчаров
  8. Милена Дачева Орешкова
  9. Михаил Парашкевов Тодоров
  10. Димитър Цонев Стефанов
  11. Наско Стоилов Анастасов
  12. Стоянка Петрова Донева-Якимова
  13. Драгомир Атанасов Николов
800634.94%13
7. ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
  1. Хасан Ахмед Адемов
  2. Музаффер Мустан Хамид
  3. Нюсрет Исмет Мустафа-Салим
  4. Емине Муртаза Ахмед
  5. Хами Ибрахимов Хамиев
  6. Осман Севджан Ариф
  7. Левент Али Апти
  8. Ирфан Салъфов Ахмедов
  9. Али Бахриев Кязимов
553824.17%9
8. ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
  1. Добринка Иванова Монева
  2. Стоян Димитров Ненчев
  3. Петко Стоянов Стоянов
  4. Милена Иванова Цанева
  5. Румян Райчев Занев
  6. Мустафа Назъм Мустафа
  7. Кина Дякова Маринова
  8. Владимир Иванов Заимов
472220.61%8
29. КОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ – СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
  1. Никола Джипов Николов
  2. Иво Борисов Димитров
  3. Теодор Борисов Ролев
16867.36%3

Разпределение по Хеър-Ниймаер ОИК протокол СИК протоколи

Завет Исперих Кубрат Лозница Разград Самуил Цар Калоян