И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Разград
област РАЗГРАД

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 68
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 68
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 47235
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 19
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 10
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 5
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 24716
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 24716
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 1221
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 23495

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Валентин Стефанов ВасилевПП "ГЕРБ"7591
7Хасан Ахмед АдемовПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"6069
23Севдалин Русев СтояновПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"217
29Милен Йоргов МинчевКОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ – СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"1761
36Денчо Стоянов БояджиевИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ7857

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Разград

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Валентин Стефанов Василев,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Денчо Стоянов Бояджиев,
издигнат от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ