Мандати за разпределяне: 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
8006 - 13.24168130.24168 13 + 0 = 13
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
194 - 0.32087
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
5538 - 9.1596890.15968 9 + 0 = 9
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
4722 - 7.8100470.810041 7 + 1 = 8
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
687 - 1.13628
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
371 - 0.61362
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
224 - 0.37049
23ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
119 - 0.19682
24ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
(политическа партия)
266 - 0.43996
25ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
219 - 0.36222
26ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА”
(политическа партия)
61 - 0.10089
27ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
107 - 0.17697
28ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
25 - 0.04135
29КОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ – СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
(коалиция на политически партии)
1686 - 2.7885920.788591 2 + 1 = 3
32КОАЛИЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ- ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
(коалиция на политически партии)
209 - 0.34568
37ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”
(политическа партия)
90 - 0.14886
34 Божинел Василев Христов
(независим кандидат)
389 - -
 1. Сумата на действителните гласове е 22913
 2. Отношението 22913/33 е 694.33333 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 695 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 33 - 0 = 33 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 33 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ – СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ – СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" е равна на 19952.
 8. Квотата на Хеър е 19952/33 = 604.60606
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ – СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ – СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" с най-голям остатък 0.81004 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №29 КОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ – СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" със следващ най-голям остатък 0.78859 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.