Резултати за община Исперих

Кмет на община Исперих
Кандидат Гласове %
2Виолета Иванова Тодорова
ПП "ГЕРБ"
159413.14%
7Бейсим Басри Шукри
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
820167.60%
8Даринка Петрова Романска-Вискова
ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
182515.04%
25Любомир Сотиров Любенов
КП "СИНЯТА КАОЛИЦИЯ - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛА БЪЛГАРИЯ":
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
2472.04%
31Алкин Назми Моллов
ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
2642.18%

ОИК протокол СИК протоколи

Общински съвет на община Исперих
Политически партии и коалиции на политически партии Действителни гласове % Мандати
2. ПП "ГЕРБ"
  1. Виолета Иванова Тодорова
  2. Венелин Данчев Вутов
  3. Мариян Костов Топалов
  4. Росица Цветанова Митева
171514.32%4
7. ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
  1. Гюнай Хюсмен Хюсмен
  2. Адил Ахмед Решидов
  3. Хамди Нурула Нурула
  4. Сали Сали Мехмед
  5. Бейти Кямил Руфат
  6. Нехрин Исуф Яшар
  7. Ялчън Алиосманов Мехмедалиев
  8. Гюнел Адем Мюсреф
  9. Орхан Кабил Мехмед
  10. Ахмед Садулов Мехмедов
  11. Турхан Исмаил Ибрям
  12. Самедин Салим Сабит
  13. Невин Фикрет Басри
  14. Осман Ислям Осман
  15. Бейти Сали Али
  16. Йълмаз Касим Ефраим
  17. Тургай Назиф Нури
  18. Айдън Исмаил Хюсеин
  19. Зейти Фераим Мехмед
  20. Ахмед Закиров Ахмедов
769564.24%20
8. ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
  1. Даниел Димитров Йорданов
  2. Даринка Петрова Романска-Вискова
  3. Еленка Бонева Симеонова
  4. Илиян Дочков Дочков
  5. Атанас Дочев Петков
172714.42%5

Разпределение по Хеър-Ниймаер ОИК протокол СИК протоколи

Завет Исперих Кубрат Лозница Разград Самуил Цар Калоян