Резултати за община Завет

Кмет на община Завет
Кандидат Гласове %
2Мария Сейкова Спасова
ПП "ГЕРБ"
3485.93%
5Якуб Мюрселов Мехмедов
ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
4447.56%
7Ахтер Сюлейманов Велиев
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
324055.19%
8Шабан Ариф Шабан
ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
2213.76%
26Садък Ибрахим Алчев
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ САДЪК ИБРАХИМ АЛЧЕВ
125221.33%
30Хайредин Хюсеин Хюсеин
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
3666.23%

ОИК протокол СИК протоколи

Общински съвет на община Завет
Политически партии и коалиции на политически партии Действителни гласове % Мандати
2. ПП "ГЕРБ"
  1. Мария Сейкова Спасова
  2. Младен Дянков Чакъров
4628.28%2
7. ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
  1. Мехмед Хасан Халил
  2. Сезен Даудова Зекерие
  3. Селиман Илмаз Вели
  4. Летфер Махмуд Абил
  5. Ниязи Ниязиев Мехмедов
  6. Мехмед Рашид Сюлюман
  7. Хюсеин Хайри Руфи
  8. Емил Калинов Стефанов
  9. Шенол Кязим Лятиф
  10. Рувейде Ахмед Татар
  11. Сунай Мехмед Ахмед
279750.13%11
8. ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
  1. Шабан Ариф Шабан
4077.30%1
27. СИНЯТА КОАЛИЦИЯ
  1. Нихат Ахмед Расим
  2. Исмаил Мустафов Исмаилов
4417.90%2
30. ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
  1. Хайредин Хюсеин Хюсеин
3476.22%1

Разпределение по Хеър-Ниймаер ОИК протокол СИК протоколи

Завет Исперих Кубрат Лозница Разград Самуил Цар Калоян