Резултати за община Кубрат

Кмет на община Кубрат
Кандидат Гласове %
2Младен Нейков Мишев
ПП "ГЕРБ"
263526.22%
7Ремзи Халилов Юсеинов
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
595159.21%
8Иван Маринов Борисов
ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
6986.95%
14Татяна Христова Пенчева
ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
1391.38%
30Павлин Тодоров Петров
КП "СИНЯТА КАОЛИЦИЯ - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ":
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
6276.24%

ОИК протокол СИК протоколи

Общински съвет на община Кубрат
Политически партии и коалиции на политически партии Действителни гласове % Мандати
2. ПП "ГЕРБ"
  1. Младен Нейков Мишев
  2. Петя Димитрова Иванова
  3. Красимир Янков Великов
  4. Душка Иванова Петрова
  5. Даниела Иванова Пенева
  6. Наргис Назми Басри
250325.39%6
7. ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
  1. Ибрахим Халилов Яхов
  2. Юзджан Мюзекяев Алиев
  3. Хамза Вели Чакър
  4. Джелил Ефраимов Исмаилов
  5. Юзджан Хасан Фейзи
  6. Майрям Юсеин Апти
  7. Алтънай Мехмед Али
  8. Ебазер Юмеров Алиев
  9. Алкин Осман Неби
  10. Мехмед Фикриев Мехмедов
  11. Хасан Мехмедов Сюлейманов
  12. Гюнан Ахмед Халил
518452.59%12
8. ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
  1. Иван Маринов Борисов
  2. Ганка Иванова Георгиева
8268.38%2
30. КП "СИНЯТА КАОЛИЦИЯ - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
  1. Павлин Тодоров Петров
5595.67%1

Разпределение по Хеър-Ниймаер ОИК протокол СИК протоколи

Завет Исперих Кубрат Лозница Разград Самуил Цар Калоян