Резултати за община Самуил

Кмет на община Самуил
Кандидат Гласове %
2Вадет Мехмед Нурула
ПП "ГЕРБ"
2856.44%
5Недим Ибрямов Мустафов
ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
75617.08%
7Бейтула Сали Мюмюн
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
309469.92%
23Никола Вълчев Хадживасилев
СИНЯТА КОАЛИЦИЯ:
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
2906.55%

ОИК протокол СИК протоколи

Общински съвет на община Самуил
Политически партии и коалиции на политически партии Действителни гласове % Мандати
2. ПП "ГЕРБ"
  1. Вадет Мехмед Нурула
3327.59%1
5. ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
  1. Недим Ибрямов Мустафов
  2. Ихсан Рахимов Исмаилов
  3. Неджмидин Якуб Абтула
67615.44%3
7. ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
  1. Джевдет Ахмед Азис
  2. Айхан Хъкмет Исмаил
  3. Седат Хайредин Мехмед
  4. Бюлент Шеит Мехмед
  5. Юлиян Аврамов Наумов
  6. Хюсеин Насуф Ахмед
  7. Хюсеин Сали Хюсеин
  8. Юксел Осман Молла
  9. Невзат Мехмед Ахмед
  10. Хайредин Салиев Керимов
  11. Кемал Сюлейман Кадир
  12. Бейсим Емрула Мустафа
280364.04%12
23. СИНЯТА КОАЛИЦИЯ
  1. Никола Вълчев Хадживасилев
2786.35%1

Разпределение по Хеър-Ниймаер ОИК протокол СИК протоколи

Завет Исперих Кубрат Лозница Разград Самуил Цар Калоян