Резултати за община Лозница

Кмет на община Лозница
Кандидат Гласове %
2Нурие Тефикова Црънгалова
ПП "ГЕРБ"
96118.43%
7Айхан Мустафов Хашимов
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
351367.36%
8Ариф Алиев Атипов
ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
2474.74%
22Ахмед Науманов Ахмедов
ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
4147.94%
24Бейхан Мехмед Сабри
СИНЯТА КОАЛИЦИЯ:
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
801.53%

ОИК протокол СИК протоколи

Общински съвет на община Лозница
Политически партии и коалиции на политически партии Действителни гласове % Мандати
2. ПП "ГЕРБ"
  1. Нурие Тефикова Црънгалова
  2. Атанас Николов Чопаков
  3. Джемал Мустафов Палов
92918.11%3
7. ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
  1. Ибрахим Мехмедов Ахмедов
  2. Севджан Адем Мехмед
  3. Ахмед Сабри Ахмед
  4. Сервинас Шефкед Якуб
  5. Джошкун Бахриев Мехмедов
  6. Мустафа Сали Енвер
  7. Бейхан Етем Ибрям
  8. Салих Мехмедов Салиев
  9. Севди Ибрахимов Мюсрефов
  10. Хатидже Хайрединова Мехмед
  11. Ахмед Алиев Еминов
307059.83%11
8. ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
  1. Муса Велиев Дурльов
3166.16%1
14. ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
  1. Цветомир Любенов Калински
3396.61%1
22. ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
  1. Ахмед Науманов Ахмедов
3546.90%1

Разпределение по Хеър-Ниймаер ОИК протокол СИК протоколи

Завет Исперих Кубрат Лозница Разград Самуил Цар Калоян