И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Разград
област РАЗГРАД

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 68
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 68
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 47235
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 19
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 10
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 17
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 24716
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 24716
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 1803
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 22913

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"8006
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”194
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"5538
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"4722
9ПП "АТАКА"687
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"371
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"224
23ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"119
24ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"266
25ПП "ЛИДЕР"219
26ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА”61
27ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"107
28ПП „ДРОМ”25
29КОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ – СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"1686
32КОАЛИЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ- ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"209
34ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ БОЖИНЕЛ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ Божинел Василев Христов389
37ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”90

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
33

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 695 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"13
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"9
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"8
29КОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ – СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"3


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Валентин Стефанов Василев
Радиана Ангелова Димитрова
Надежда Радославова Димитрова
Цветан Йосифов Иванов
Зоя Петрова Велкова
Петър Стоянов Василев
Мирослав Тодоров Грънчаров
Милена Дачева Орешкова
Михаил Парашкевов Тодоров
Димитър Цонев Стефанов
Наско Стоилов Анастасов
Стоянка Петрова Донева-Якимова
Драгомир Атанасов Николов
Хасан Ахмед Адемов
Музаффер Мустан Хамид
Нюсрет Исмет Мустафа-Салим
Емине Муртаза Ахмед
Хами Ибрахимов Хамиев
Осман Севджан Ариф
Левент Али Апти
Ирфан Салъфов Ахмедов
Али Бахриев Кязимов
Добринка Иванова Монева
Стоян Димитров Ненчев
Петко Стоянов Стоянов
Милена Иванова Цанева
Румян Райчев Занев
Мустафа Назъм Мустафа
Кина Дякова Маринова
Владимир Иванов Заимов
Никола Джипов Николов
Иво Борисов Димитров
Теодор Борисов Ролев