Списък на СИК в община Дългопол

гр.Дългопол

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007

с.Аспарухово

00008

с.Боряна

00009

с.Сава

00010

с.Рояк

00011

с.Камен дял

00012

с.Красимир

00013

с.Комунари

00014

с.Партизани

00015 00016

с.Арковна

00017

с.Лопушна

00018 00019

с.Медовец

00020 00021

с.Поляците

00022

с.Цонево

00023 00024 00025 00026

с.Величково

00027
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово