Списък на СИК в община Провадия

гр.Провадия

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017

с.Бозвелийско

00018 00019

с.Бързица

00020

с.Тутраканци

00021

с.Чайка

00022

с.Черковна

00023

с.Овчага

00024

с.Равна

00025

с.Кривня

00026

с.Неново

00027

с.Градинарово

00028

с.Славейково

00029

с.Снежина

00030

с.Черноок

00031

с.Блъсково

00032 00033

с.Китен

00034

с.Храброво

00035

с.Комарево

00036

с.Житница

00037

с.Манастир

00038

с.Добрина

00039

с.Златина

00040

с.Венчан

00041

с.Петров дол

00042

с.Староселец

00043

гр.Провадия

00044 00046 00047
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово