Списък на СИК в община Аврен

с.Аврен

00001

с.Бенковски

00002

с.Близнаци

00003

с.Болярци

00004

с.Дъбравино

00005 00006

с.Здравец

00007

с.Казашка река

00008

с.Китка

00009

с.Круша

00010

с.Приселци

00011

с.Равна гора

00012

с.Садово

00013

с.Синдел

00014

с.Тръстиково

00015

с.Царевци

00016

с.Юнак

00017
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово