Списък на СИК в община Суворово

гр.Суворово

00001 00002 00003 00004 00005

с.Чернево

00006 00007

с.Дръндар

00008

с.Левски

00009

с.Баново

00010

с.Калиманци

00011

с.Изгрев

00012

с.Николаевка

00013

гр.Суворово

00014
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово