Списък на СИК в община Ветрино

с.Неофит Рилски

00001

с.Габърница

00002

с.Млада гвардия

00003

с.Невша

00004

с.Белоградец

00005 00006

с.Ягнило

00007

с.Доброплодно

00008 00009

с.Момчилово

00010

с.Средно село

00011

с.Ветрино

00012 00013
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово