Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Ветрино

Кандидати за кмет на община

 • 2.Димитър Колев Димитров
  ПП "ГЕРБ"
 • 5.Зеки Абил Юсеин
  ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
 • 8.Георги Димитров Андреев
  ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
 • 9.Пламен Маринов Маринов
  ПП "АТАКА"
 • 25.Тодор Николов Зафиров
  ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
 • 27.Йордан Радев Радев
  ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Димитър Колев Димитров

  2.Никола Кръстев Стефанов

  3.Ирина Минкова Маджарова

  4.Ираида Трифонова Апчева

  5.Росица Благоева Атанасова

  6.Стефан Димитров Семов

  7.Тинка Янева Христова

  8.Катя Мартинова Тодорова

  9.Георги Илиев Трендафилов

  10.Николай Игнатов Ковачев

  11.Валери Димитров Апчев

  12.Николай Димитров Аргиров

  13.Севдин Диляверов Мехмедов

 • 5.ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

  1.Зеки Абил Юсеин

  2.Ерол Нури Руфат

  3.Анифе Алейдин Тютюнджи

  4.Дилек Руфат Ебазер

  5.Евелина Йорданова Пенчева

  6.Тамер Шабан Гемеджи

  7.Мирял Хамидова Ментаз

  8.Николай Иванов Славов

  9.Зинеп Ибрям Каракол

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Севилджан Бейтиева Адилова

  2.Вели Реджебов Алиев

  3.Али Бекиров Хасанов

  4.Фатме Арун Гюджен

  5.Юксел Мюстеджебов Ебазеров

  6.Изет Назифов Изетов

  7.Зейнеб Мустафова Юсеин

  8.Шевкет Вели Сали

  9.Нели Тошкова Дичева

  10.Гюлтен Мехмедеминова Алиева

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Георги Димитров Андреев

  2.Станка Атанасова Велева

  3.Валентина Иванова Динкова

  4.Димитър Стефанов Димитров

  5.Багряна Илиева Цанкова

  6.Иван Георгиев Иванов

  7.Станислав Георгиев Станчев

  8.Зоя Георгиева Атанасова

  9.Юсеин Реджебов Юсеинов

  10.Марийка Желева Атанасова

  11.Герасим Йорданов Герасимов

  12.Петър Желев Иванов

  13.Веско Петров Иванов

 • 9.ПП "АТАКА"

  1.Пламен Маринов Маринов

  2.Пламен Кънев Кънев

  3.Веселин Жеков Димитров

  4.Йордан Тодоров Лазаров

  5.Йордан Калчев Георгиев

  6.Стоянка Желязкова Стоянова

  7.Веселин Димов Колев

  8.Тошко Стоянов Тодоров

  9.Росен Василев Николов

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Даниел Ангелов Георгиев

  2.Пламенка Георгиева Георгиева

 • 22.ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”

  1.Христо Петров Димов

 • 23.ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

  1.Николай Стоянов Трифонов

  2.Пламена Георгиева Георгиева

 • 24.ИК Милен Росенчев Георгиев

  1.Милен Росенчев Георгиев

 • 25.ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"

  1.Тодор Николов Зафиров

  2.Петър Добрев Николов

  3.Георги Бонев Георгиев

  4.Валентин Янков Велков

  5.Станка Тодорова Тодорова

  6.Златко Николов Янчев

  7.Петранка Лефтерова Трифонова

  8.Добринка Милчева Русева

 • 26.МК "Синята коалиция"

  1.Венко Атанасов Костадинов

  2.Иван Парушев Янчев

  3.Недялка Димитрова Динкова

  4.Валентин Панчев Христов

  5.Петя Петрова Петрова

  6.Петко Георгиев Петков

  7.Миглена Крумова Петкова

 • 27.ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

  1.Йордан Радев Радев

  2.Неждет Халим Юнуз

  3.Георги Радев Георгиев

  4.Станко Станков Иванов

  5.Добри Панайотов Димов

Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово