Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Дългопол

Кандидати за кмет на община

 • 2.Янко Иванов Янков
  ПП "ГЕРБ"
 • 5.Мустафа Юнуз Исмаил
  ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
 • 17.Минко Ангелов Минков
  ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
 • 24.Атанас Димов Запрянов
  ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
 • 26.Светльо Христов Якимов
  КП "За бъдещето на община Дългопол"
 • 27.Маринка Димитрова Иванова
  ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
 • 30.Красен Петков Железов
  ИК за кмет на община Дългопол

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Николай Иванов Христов

  2.Кинка Вълчева Балинова

  3.Даниела Маринова Костадинова

  4.Добромир Василев Иванов

  5.Радка Илиева Дукова-Русева

  6.Николай Ненов Ненов

  7.Живко Янакиев Владимиров

  8.Басри Бахриев Басриев

  9.Иван Петков Христов

  10.Павлина Желязкова Станкова

  11.Георги Савов Костадинов

  12.Айдънер Кямил Юсеин

  13.Невзат Хасанов Емурлов

  14.Емил Добрев Иванов

  15.Янка Илиева Радева

  16.Йорданка Неделчева Благоева

  17.Байзид Шевкедов Якубов

 • 5.ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

  1.Мустафа Юнуз Исмаил

  2.Хюсеин Реджебов Ибов

  3.Зинал Али Мустафа

  4.Пазер Мехмед Амза

  5.Илхан Мустафа Шюкри

  6.Емине Мехмед Юсеин

  7.Джемал Мустафа Джемал

  8.Мустафа Мустафа Кайряк

  9.Юмер Хюсеин Юмер

  10.Веселин Маринов Неделчев

  11.Найден Мартинов Найденов

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Ферхан Юсеин Хасан

  2.Насуф Юсуфов Насуфов

  3.Хатидже Мехмед Чолак

  4.Бедрие Беямил Мустафа

  5.Мустафа Невдат Мустафа

  6.Светлана Божинова Иванова

  7.Сабри Мустафов Сабриев

  8.Гюнай Неджати Мустафа

  9.Сейхан Хюсеин Мехмед

  10.Ахмед Алиосман Исмаил

  11.Шабан Йълмазов Шабанов

  12.Нериман Хасан Аптраил

  13.Емин Вели Адил

  14.Зевджет Мехмед Фикри

  15.Хюсню Ислям Ахмед

  16.Зелиха Мухаремова Исаева

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Александър Неделчев Александров

  2.Васил Радославов Василев

  3.Евгения Илиева Русева

  4.Петко Петков Петков

  5.Ивелина Трендафилова Добрева

  6.Иванка Василева Алексиева

  7.Катя Йорданова Минкова

  8.Горанка Неделчева Байтарова

  9.Димитричка Върбанова Петкова

  10.Росен Недев Благоев

  11.Ивелина Янкова Милева

  12.Мариана Георгиева Николаева

  13.Стефанка Димитрова Вълчева

  14.Стоян Митев Стоянов

  15.Ивелина Георгиева Михалева

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Исмаил Азис Исмаил

  2.Юсеин Сали Пехливан

  3.Юсеин Мюмюн Юсеин

  4.Ибрям Яшар Неджиб

  5.Ереджеб Назми Али

  6.Мустафа Ахмедов Ахмедов

  7.Алекси Маринов Митев

  8.Демир Величков Недев

 • 17.ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

  1.Минко Ангелов Минков

  2.Янка Маринова Тончева

  3.Михаил Върбанов Михалев

  4.Ася Асенова Николова

  5.Сезгин Идириз Юсни

  6.Александър Райчев Йорданов

  7.Исмаил Кязим Исмаил

  8.Пенка Недева Карова

  9.Юсеин Асан Юсеин

  10.Васил Атанасов Янакиев

  11.Айтен Кемил Кемил

  12.Даил Даил Мехмед

  13.Маринка Събева Тасева

  14.Катя Добрева Ненова

  15.Христо Славов Георгиев

  16.Пенка Иванова Железова

 • 24.ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

  1.Златко Станчев Александров

  2.Николай Цветков Игнатов

  3.Атанас Димов Запрянов

  4.Станчо Йовев Алексиев

  5.Рифат Юсеинов Шабанов

 • 25.КП "Единни за Дългопол"

  1.Емин Али Чакър

  2.Халил Адем Адем

  3.Рашид Мустафов Мехмедов

  4.Хатче Ахмед Емин

  5.Мюсрет Кязим Юсеин

 • 26.КП "За бъдещето на община Дългопол"

  1.Борислав Благоев Николов

  2.Цвета Николаева Костова

  3.Емил Димитров Енев

  4.Иван Кръстев Жеков

  5.Любомир Иванов Иванов

  6.Йордан Велев Йорданов

  7.Йорданка Георгиева Ненова

  8.Нено Андонов Ненов

 • 27.ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"

  1.Маринка Димитрова Иванова

  2.Халил Салиев Насуфов

  3.Руска Йорданова Иванова

  4.Тодорка Божкова Вълчева

  5.Драгомир Димитров Драганов

  6.Шакир Мехмед Юмер

  7.Юмия Кямил Кямил

  8.Асен Янчев Калов

  9.Рафет Сали Рафет

  10.Ради Савов Радев

  11.Гинка Атанасова Петкова

  12.Петя Василева Петкова

  13.Димитър Недялков Василев

  14.Стоян Маринов Стоянов

 • 29.ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

  1.Добромир Георгиев Добрев

  2.Васил Костадинов Лефтеров

  3.Деян Цветков Върбанов

Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово