Списък на СИК в община Девня

гр.Девня

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

с.Кипра

00011

с.Падина

00012
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово