Списък на СИК в община Аксаково

гр.Аксаково

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007

с.Изворско

00008

с.Въглен

00009

с.Яребична

00010

с.Зорница

00011

гр.Игнатиево

00012 00013 00014 00015 00016

с.Слънчево

00017

с.Ботево

00018

с.Кичево

00019

с.Куманово

00020

с.Орешак

00021

с.Долище

00022

с.Новаково

00023

с.Климентово

00024

с.Генерал Кантарджиево

00025

с.Осеново

00026

с.Водица

00027

с.Засмяно

00028

с.Крумово

00029

с.Радево

00030

с.Любен Каравелово

00031

с.Доброглед

00032

с.Припек

00033

гр.Аксаково

00034
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово