ОИК протоколс.Бегово
161200014

с.Главатар
161200011

с.Горна махала
161200018

с.Долна махала
161200017

с.Дуванлии
161200004

с.Дълго поле
161200007 161200008

с.Житница
161200005 161200006

с.Иван Вазово
161200019

с.Калояново
161200001 161200002 161200003

с.Отец Паисиево
161200016

с.Песнопой
161200020

с.Ръжево
161200012

с.Ръжево Конаре
161200009 161200010

с.Сухозем
161200015

с.Черноземен
161200013

Области