ОИК протоколгр.Садово
162800001 162800002 162800020

с.Ахматово
162800008

с.Богданица
162800010

с.Болярци
162800011 162800012 162800013

с.Караджово
162800016

с.Катуница
162800017 162800018 162800019

с.Кочево
162800015

с.Милево
162800005

с.Моминско
162800014

с.Поповица
162800006 162800007

с.Селци
162800009

с.Чешнегирово
162800003 162800004

Области