ОИК протоколгр.Куклен
164200001 164200002 164200003 164200004 164200005 164200006 164200007 164200008 164200014

с.Гълъбово
164200009

с.Добралък
164200010

с.Руен
164200011

с.Цар Калоян
164200012

с.Яврово
164200013

Области