ОИК протоколгр.Лъки
161500001 161500002 161500003

с.Белица
161500006

с.Борово
161500005

с.Джурково
161500010

с.Дряново
161500009

с.Здравец
161500011

с.Лъкавица
161500007

с.Манастир
161500008

с.Югово
161500004

Области