ОИК протоколгр.Съединение
163300001 163300002 163300003 163300004 163300005 163300006 163300007 163300008 163300009

с.Голям чардак
163300011

с.Драгомир
163300014

с.Любен
163300019

с.Малък чардак
163300013

с.Найден Герово
163300015

с.Неделево
163300012

с.Правище
163300010

с.Царимир
163300016 163300017

с.Церетелево
163300018

Области