ОИК протоколгр.Брезово
160700001 160700002 160700003 160700020

с.Бабек
160700010

с.Борец
160700015

с.Върбен
160700016

с.Дрангово
160700013

с.Зелениково
160700007

с.Златосел
160700012

с.Отец Кирилово
160700014

с.Пъдарско
160700018

с.Розовец
160700009

с.Свежен
160700011

с.Стрелци
160700017

с.Сърнегор
160700019

с.Тюркмен
160700006

с.Чехларе
160700008

с.Чоба
160700004 160700005

Области