ОИК протоколс.Бенковски
161700003 161700004

с.Войводиново
161700017 161700018

с.Войсил
161700005

с.Граф Игнатиево
161700015 161700016

с.Динк
161700024

с.Желязно
161700022

с.Калековец
161700019 161700020 161700021

с.Костиево
161700007 161700008

с.Крислово
161700023

с.Маноле
161700033 161700034 161700035 161700036

с.Манолско Конаре
161700037

с.Радиново
161700006

с.Рогош
161700028 161700029 161700030 161700031

с.Скутаре
161700025 161700026 161700027

с.Строево
161700013 161700014

с.Трилистник
161700032

с.Труд
161700009 161700010 161700011 161700012

с.Царацово
161700001 161700002

с.Ясно поле
161700038

Области