области

Избори за народни представители | 02 април 2023

Резултати за МОНТАНА

Обобщени данни от избор на народни представители

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение Мандати
1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 4 402 9.14%
2 ГЕРБ-СДС 16 036 33.30% 1
3 ВЪЗРАЖДАНЕ 6 422 13.34% 1
4 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 555 3.23%
5 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 118 0.25%
6 КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) 210 0.44%
7 Българско Национално Обединение 25 0.05%
8 ЗАЕДНО 155 0.32%
9 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 21 0.04%
10 НДСВ 62 0.13%
11 КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ 58 0.12%
12 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 7 337 15.24% 1
13 Движение за права и свободи – ДПС 9 642 20.02% 1
14 ЛЕВИЦАТА! 978 2.03%
15 ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 845 1.75%
16 МИР 31 0.06%
17 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА 47 0.10%
18 БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 20 0.04%
19 ПП Глас Народен 62 0.13%
21 ВЪН от ЕС и НАТО 130 0.27%
- Не подкрепям никого
1 585

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Машинни данни

Файлове от машина

Видеоизлъчване

Протокол на РИК

община Берковица

гр.Берковица

Салона на Дом за стари хора120200021
УЛ. "Д-Р ИВАН ПАНОВ" № 2 В ГИМНАЗИЯ "Д-Р ИВАН ПАНОВ"120200041
кв.Беговица, Търговски обект, ул. Елин Пелин120200001
кв.Раковица ул."Първи май" № 38 (ІV ОУ)120200020
кв.Раковица ул."Първи май" №38(ІV ОУ)120200019
кв.Раковица ул."Първи май"№38(ІV ОУ)120200018
пл."Йордан Радичков"№4 (Пенсионерски клуб)120200004
ул. "Д-р Ив. Панов" №2 (Гимназия)120200009
ул. "Еделвайс" №1 (ІІ ОУ)120200010 120200016 120200017
ул. "д-р Ив.Панов"№ 2 (Гимназията)120200006
ул." Ашиклар" № 1 ( Сградата на ІІІ ОУ)120200007
ул." Ст.Стамболов" № 1 (Сградата на І ОУ)120200008
ул."Ашиклар" №1 (ІІІ ОУ)120200014
ул."Ашиклар"№ 1( ІІІ ОУ)120200015
ул."Еделвайс" №1 (ІІ ОУ)120200011
ул."Калето"№2 (Лесотехническа гимназия)120200002 120200003
ул."Митрополит Кирил"№13(Салона на ДГС)120200012
ул."Стефан Стамболов" ( І ОУ)120200013
ул."д-р Ив.Панов" № 2 (Гимназията)120200005

с.Балювица

ул."9-ти септември"№21 (Кметството)120200027

с.Бистрилица

ул."Живовска" №1(Кметството)120200029

с.Бокиловци

ул."Първа"№28(Кметството)120200023

с.Боровци

ул."Ал.Стамболийски"№ 2(Салона на кметството)120200038

с.Бързия

ул."В.Левски" № 2(Читалището)120200037
ул."Петроханска"№195(ОУ)120200036

с.Гаганица

ул."Главна" (Пенсионерски клуб в читалището)120200028

с.Замфирово

Стола на домашен патронаж120200039
ул. Замфир Попов №29 (Кметството)120200040

с.Комарево

ул."Първа"№44(Читалището)120200025

с.Костенци

ул."Първа"№5(Търговска сграда)120200024

с.Котеновци

Пенсионерски клуб120200030

с.Лесковец

ул."Първа"№38(Търговската сграда)120200031

с.Мездрея

ул.Главна"№86(Кметството)120200022

с.Песочница

ул."Десета"№27 (Кметството)120200026

с.Пърличево

ул."Раковска" (Салона на кметството)120200033

с.Слатина

ул."Г.Димитров" №20 (салона на кметството)120200035

с.Черешовица

ул."Втора"№4(Здравна служба)120200032

с.Ягодово

ул."В.Левски"№28 (Кметството)120200034

община Бойчиновци

гр.Бойчиновци

ул. Гаврил Генов №2 (помещение на бившата аптека)120400001
ул. Георги Димитров №90 (сградата на училището І етаж)120400002
ул. Квартал Огоста №19 (клуб на пенсионера)120400003

с.Бели брег

ул. Първа №14 (административна сграда І етаж)120400011

с.Бели брод

ул. Георги Димитров №8 (читалището-първи етаж )120400013

с.Владимирово

ул. Владимир Минчев №154 Дом за стари хора120400019
ул. Владимир Минчев №71 (училището-І етаж в ляво от входа)120400004
ул. Владимир Минчев №71(училището-І етаж в дясно от входа)120400005

с.Громшин

ул. Христо Ботев №49 (читалище "Светлина" клуба на приземния етаж)120400017

с.Ерден

ул. Седемнадесета №2 (читалището - библиотеката)120400008

с.Кобиляк

ул. Георги Кирков №14 (клуб на първия етаж на читалището )120400018

с.Лехчево

пл. Девети септември № 1 (кметството-ритуална зала)120400014
пл. Девети септември №7 (Читалището,Клуб на пенсионера)120400015
ул. Христо Михайлов №8 (училището - І етаж)120400016

с.Мадан

пл. Г. Николов №1 (сградата на читалището-салона І етаж)120400007

с.Мърчево

ул. Четвърта №29 (училището-І етаж вдясно от входа)120400006

с.Охрид

ул. Първа № 67(сградата на бившето училище)120400009

с.Палилула

ул. Първа №18А (административна сграда)120400012

с.Портитовци

ул. Първа №32 (сградата на читалището)120400010

община Брусарци

гр.Брусарци

СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци, ул. „Иван Бобанов” № 19A, ет. 1, стая 103120700015
СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци, ул. „Иван Бобанов” № 19А, ет. 1, стая 101120700013
СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци, ул. „Иван Бобанов” № 19А, ет. 1, стая 102120700014
СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци, ул. „Иван Бобанов” № 19А, ет. 1, стая 104120700016
ул. Георги Димитров №106 (Читалище Просвета)120700002
ул. Иван Бобанов №19А (СОУ Христо Ботев)120700001

с.Буковец

ул. Георги Димитров №2 (Кметството)120700012

с.Василовци

ул. Васил Левски №5 (Детска Градина)120700010
ул. Димитър Благоев №2 (Клуб на пенсионера)120700009

с.Дондуково

ул. Васил Левски №1 (Читалище Христо Ботев)120700011

с.Дъбова махала

ул. Георги Димитров №41 (Кметството)120700004

с.Киселево

ул. Георги Димитров №15 (Читалище)120700005

с.Княжева махала

ул. Георги Димитров №4 (Кметството)120700006

с.Крива бара

ул. Георги Димитров №3 (ОУ П.К. Яворов)120700008
ул. Димитър Благоев №8 (Клуб на пенсионера)120700007

с.Смирненски

ул. Ленин №3 (Читалище Светлина)120700003

община Вълчедръм

гр.Вълчедръм

ул. "Цар Самуил" №51 ( Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения)121100006
ул. Евлоги Георгиев 1 ( Гимназия Димитър Маринов )121100003
ул. Петко Славейков 5 ( ОУ Иван Вазов )121100004 121100005
ул. Христо Ботев №6 ( ОУ "Васил Левски" )121100001
ул. Христо Ботев №6 (ОУ "Васил Левски")121100002

с.Ботево

ул. Първа 16 ( Кметството) 121100013

с.Бъзовец

ул. Ломска 31 ( Читалище )121100010

с.Горни Цибър

ул. Първа 66 ( Стола на СК Дунав )121100021

с.Долни Цибър

ул. "Първа" №2 - сграда училище121100019 121100020

с.Златия

ул. "Г. Димитров" № 130 - Сградата АПК121100017
ул. Георги Димитров 54 (ОУ "Христо Ботев")121100016

с.Игнатово

ул. Георги Димитров 13 ( Салон Читалище )121100018

с.Мокреш

ул. "Трета" №40 - Училище Душилница121100012
ул. Втора 17 ( Училище Кирил и Методий )121100011

с.Разград

ул. "Първа" №123 121100015
ул. Първа №50 121100014

с.Септемврийци

ул. "Свобода" №77 - Ритуална зала 121100009
ул." Свобода" №100 (ОУ "Д-р Петър Берон")121100008

с.Черни връх

ул. Първа 21 ( Кметството )121100007

община Вършец

гр.Вършец

Конферентна зала на партерен етаж в сградата на болницата121200018
ул. "Цар Иван Асен II" № 19 / сградата на СОУ "Иван Вазов" /, стая № 6, първи етаж121200017
ул. Христо Ботев №44 сградата на Сектор "Чистота",Пенсионерски клуб121200004
ул."Дончо Станчев" №16а в сградата на НУ "Св.Св. Кирил и Методий"121200001 121200002
ул."Република" № 94 в сградата на Читалище "Христо Ботев 1900"121200003
ул."Република" №191 кв.Заножене в сградата на Читалище"Пробуда-1934"121200008
ул."Република"№191 кв.Заножене в сградата на Читалище "Пробуда -1934"121200007
ул."Цар Иван Асен II" № 19 в сградата на СОУ "Иван Вазов"121200005 121200006

с.Горна Бела речка

ул."Първа" № 63 в сградата на Кметството121200011

с.Горно Озирово

ул. "Васил Левски" №27 в сградата на Кметството121200013

с.Долна Бела речка

ул."Първа" № 31 в сградата на Кметството121200010

с.Долно Озирово

ул."Първа" № 55 в сградата на Училището-киносалон121200012

с.Драганица

ул."Първа" № 44А в сградата на Кметството121200016

с.Спанчевци

ул. Георги Димитров" № 21А в сградата на Кметството121200009

с.Стояново

ул. "Първа" № 6 в сградата на Кметството121200014

с.Черкаски

ул. "Христо Ботев" № 78 в сградата на Кметството121200015

община Георги Дамяново

с.Видлица

ул. Първа №58 121400001

с.Гаврил Геново

ул. Седемнадесет №37 121400002

с.Георги Дамяново

ул. Втора №21 121400003
ул."Единадесета" № 2, стая № 302121400013
ул."Единадесета" № 2, стая № 303121400014

с.Главановци

ул. Димитър Благоев №34 121400004

с.Говежда

ул. Втора №41 121400005

с.Дива Слатина

ул. Главна №21 121400006

с.Дълги дел

ул. Първа №51 121400007

с.Еловица

ул. Първа №13 121400008

с.Каменна Рикса

ул. Първа №43 121400009

с.Копиловци

ул. Хан Крум №49 121400010

с.Меляне

ул. Шестнадесет №1 121400011

с.Чемиш

ул. Главна №15 121400012

община Лом

гр.Лом

Битова сграда на стадиона122400017
МБАЛ "Свети Николай Чудотворец"122400053
Читалище "Постоянство 1856"- малък салон122400013
кв. "Хумата", ул. "Ломски казарми" №31 (магазинче-барче при Крум)122400033
кв. Младеново ул. Лозарска №9122400027
кв. Младеново ул. Софийска №112 (Четвърто ОУ Христо Ботев)122400028 122400029 122400030 122400031 122400032
кв. Момин брод (клуб на пенсионера)122400034
кв. Моминброд (читалище)122400048
кв.Боруна,ул. Александър Стамболийски №92 (Младежки дом)122400001 122400002
ул. "Георги Манафски" №19 (Общинско предприятие "Пазари")122400011
ул. "Филип Тотю" № 14/Сградата на I-во ОУ "Никола Първанов", стая 105122400050
ул. "Филип Тотю" № 14/Сградата на I-во ОУ "Никола Първанов", стая 112122400051
ул. Даме Груев №1 (ІІІ-то ОУ "Отец Паисий")122400021 122400026
ул. Дунавска № 67 (ПГ Найден Геров)122400004 122400005
ул. Заимов №8 (ПГПТ гр.Лом - бивше СПТУМ Антон Иванов)122400024 122400025
ул. Заимов №8 (ПГПТ гр.Лом -бивше СПТУМ Антон Иванов)122400018
ул. Кирил Петров №7 (клуб на Пенсионера)122400014
ул. Луй Айер №2 (бивше училище Никола Първанов, зад гимназията)122400003 122400009 122400010 122400049
ул. Славянска №148 ( ПГХЗ "Д.И. Менделеев" -бивш Техникум ХВП)122400023
ул. Филип Тотю №14 (І-во ОУ "Н. Първанов")122400006 122400007 122400008
ул. Хаджи Димитър №164 (читалище 23-ти септември)122400019 122400020
ул. Хаджи Димитър №28 (ІІ ОУ "Константин Фотинов")122400012 122400015 122400016 122400022

с.Добри дол

Дом за стари хора122400043

с.Долно Линево

ул. Христо Ботев №5 (сградата на кметството)122400035

с.Замфир

ул. Яне Сандански №4 (училище)122400036 122400037

с.Ковачица

Сградата на кметството122400046
ул. Пета №13 (ПГСС "Дунавска земя)122400045

с.Орсоя

Социален дом - с. Орсоя, ул. "18-та" № 9122400052
ул. Първа №15 (бивш магазин на НАРКООП)122400044

с.Сливата

Сграда бивше ДЗС122400042

с.Сталийска махала

ул. Тринадесета №1 (училище)122400040 122400041

с.Станево

ул. Петнадесета №12 (читалището)122400047

с.Трайково

ул. Бено Николов №1А (училище)122400038 122400039

община Медковец

с.Аспарухово

ул. Георги Димитров №15 ( Клуб на пенсионера и инвалида )122600005

с.Медковец

СТАЯ №2, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА, УЛ. "ДАНО ОПИНЧЕВ" № 44122600008
ул. Дано Опинчев №44 ( Дневен център за възрастни хора)122600004
ул.Г. Димитров №23 (читалище "Развитие")122600003

с.Пишурка

ул. Хр. Ботев №19 ( Кметство )122600002

с.Расово

ул. Георги Димитров №55 ( Клуб на пенсионера)122600006
ул. Хан Аспарух №4 (Основно училище "Христо Ботев", ет.1")122600007

с.Сливовик

ул. Г. Димитров №29 клуб-библиотека122600001

община Монтана

гр.Монтана

ул. Княз Ал.Батенберг 51(Трето ОУ "Д-р Петър Берон") 122900022 122900023
ул. Св. П. Евтимий №90 (Шесто СУ "Отец Паисий)122900020
ул. Юлиус Ирасек 9 - (Природо-математическа профилирана гимназия)122900014
"ул Юлиус Ирасек 9(Природо-математическа проф. гимназия)122900005
бул. Ал. Стамболийски 37(Финансово-стопанска професионална гимназия)122900042 122900045 122900046 122900047 122900048
бул. П. Яворов 3 (Клуб на пенсионера)122900041
бул. П.Яворов 3 (Клуб на пенсионера)122900040
бул. Парта 18 Седмо СУ "Йордан Радичков" 122900028
бул. Парта 18 Седмо СУ "Йордан Радичков" 122900027
бул. Трети март 23 (Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий")122900001 122900003 122900004 122900044
бул. Трети март 98 (Младежки дом)122900039
бул. Трети март 98 (Младежки дом) 122900021
жк. Младост (Спортна зала "Младост")122900033 122900034 122900035 122900036
ул. "Сирма войвода" № 4122900084
ул. "Юлиус Ирасек" № 9122900080 122900081 122900082 122900083
ул. Васил Левски 49 (Клуб)122900043
ул. Д. Подвързачов 3 (Пето средно училище "Хр. Ботев")122900049 122900050 122900051 122900052
ул. Извора 35 (Клуб на гражданска защита-пл. Славейков)122900002
ул. Княз Ал.Батенберг 51(Трето ОУ "Д-р Петър Берон")122900016 122900019 122900037 122900038
ул. Митко Палаузов 2 (Читалище в кв."Мала Кутловица")122900053 122900054
ул. Неофит Бозвели 22а (Проф.гимназия по техника и електротехника)122900007 122900015
ул. Одрин 30А (Читалище в кв. "Кошарник")122900055
ул. Одрин №30Б (старата детска градина в кв. Кошарник)122900056
ул. Панайот Хитов 15а -Проф.гимназия по строителство, арх. и геодезия122900006
ул. Св. П. Евтимий №90 (Шесто СУ "Отец Паисий)122900029 122900030 122900031 122900032
ул. Св.Патриарх Евтимий 90 (Шесто СУ" Отец Паисий")122900024 122900025 122900026
ул. Цар Иван Александър 35 (Второ СУ "Н.Й. Вапцаров")122900008 122900009 122900010
ул. Чавдар войвода 1 (ДГ № 3 "Буратино",физкултурен салон,ет.2)122900017 122900018
ул. Юлиус Ирасек 9 - (Природо-математическа профилирана гимназия)122900011 122900012 122900013

с.Безденица

ул.Иван Каменов № 4а, Кметството122900057

с.Белотинци

ул. Първа № 46, Читалището122900058

с.Благово

ул. Георги Томов №26, Читалището122900060

с.Винище

ул. Славейко Първанов № 25, Малкия салон на кметството122900061

с.Вирове

ул. Георги Димитров № 11, Читалището122900062

с.Войници

ул. Георги Димитров № 26, Читалището122900063

с.Габровница

ул. Иван Беломелски № 1, Клуб на пенсионера в читалището122900064

с.Горна Вереница

ул. Витоша № 2, Читалището122900065

с.Горно Церовене

ул. Главна № 28, Кметството122900066

с.Доктор Йосифово

ул. Ален Мак № 4, Кметството122900067

с.Долна Вереница

ул. Първа № 20 а, Салона на кметството 122900068

с.Долна Рикса

ул. Първа № 16, Читалището122900069

с.Долно Белотинци

ул. Дара Михайлова № 1, Читалището122900059

с.Клисурица

ул. Първа № 22, Читалището122900070

с.Крапчене

ул. Клокотница № 1, Читалището122900071

с.Липен

ул. Първа № 16, Читалището122900072

с.Николово

ул. Дванадесета № 1, Клуб на пенсионера122900073

с.Славотин

ул. Първа № 25, Читалището122900074

с.Смоляновци

ул. Георги Димитров № 38, Читалището122900075

с.Стубел

ул. Първа № 55, Малкия салон на читалището122900076

с.Студено буче

ул. Михайл Маринов № 1, Читалището122900077

с.Сумер

ул. Трета № 1, Читалището122900078

с.Трифоново

ул. Първа № 19, Кметството122900079

община Чипровци

гр.Чипровци

Първи етаж Културен дом, ул. "Петър Парчевич" №57123600001
Ритуална зала (в сградата на общината), ул. "Петър Парчевич" №45123600002
Стол на социалния патронаж(в сградата на общината), ул."П.Парчевич"№45123600003
бул. "Петър Парчевич" № 45, Пенсионерски клуб123600013
бул. "Петър Парчевич" № 45, трети етаж на Общинска администрация123600014

с.Белимел

Първи етаж кметство, ул. "Двадесета" №10123600009

с.Горна Ковачица

Първи етаж кметство, ул. "Първа" №41123600011

с.Горна Лука

Първи етаж кметство, ул. "Иван Бобанов" №50123600007

с.Железна

Читалище (1-ви етаж), ул. "Първа" №36123600005

с.Мартиново

Сградата на кметството (І-ви етаж), ул. "Трета" №14123600004

с.Митровци

Втори етаж кметство, ул. "Пета" №4123600008

с.Превала

Първи етаж кметство, ул. "Иван Бобанов" №13123600006

с.Равна

Читалище, ул. "Първа" №2123600012

с.Челюстница

Втори етаж кметство, ул. "Първа" №21123600010

община Якимово

с.Долно Церовене

ул. Й. Петкова №31 ет.1(сграда на бившето ОУ "Св.Св.Кирил и Методий")123800007

с.Дългоделци

ул. Георги Димитров №65 (административна сграда на кметството етаж ІІ)123800005
ул. Георги Димитров №79 (Многофункционален център)123800006

с.Комощица

ул. Ломска №1 (читалище Владимир Ваков)123800008
ул.Кирил и Методий-2 (административна сградата на кметството, ет.1)123800009

с.Якимово

ул. Бузлуджа №1 (помещение /бивш магазин/)123800001
ул. Георги Димитров №17-19 (СУ Д-р Петър Берон)123800004
ул. Девети септември №1 (читалище Алекси Беремлиев)123800003
ул.Георги Димитров №115 (Клуб на пенсионера )123800002

изтегли

обхват на данните

БлагоевградБлагоевград БургасБургас Варна Варна Велико ТърновоВелико Търново Видин Видин Враца Враца Габрово Габрово Добрич Добрич Кърджали Кърджали Кюстендил Кюстендил Ловеч Ловеч Монтана Монтана Пазарджик Пазарджик Перник Перник Плевен Плевен Пловдив Град 16 Пловдив Пловдив Разград Разград Русе Русе Силистра Силистра Сливен Сливен Смолян Смолян София 23 МИР 23 София 24 МИР 24 София 25 МИР 25 Софийска Софийска Стара Загора Стара Загора Търговище Търговище Хасково Хасково Шумен Шумен Ямбол Ямбол Извън страната