Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Каолиново

Кандидати за кмет на община

 • 2.Илхан Сали Лятиф
  ПП "ГЕРБ"
 • 7.Нида Намъков Ахмедов
  ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 • 14.Валентин Иванов Бозов
  ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
 • 26.Ердинч Шериф Ибрям
  ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Йозай Хюсеин Хюсни

  2.Илхан Сали Лятиф

  3.Юксел Халим Мурад

  4.Кадри Раимов Ибрямов

  5.Тунджел Фикри Мустафа

  6.Назми Халилибрям Мустафа

  7.Арен Османджеватов Ахмедов

  8.Назми Назиф Юзеир

  9.Сурай Юсмен Салим

  10.Сейфидин Хюсеин Сюлейман

  11.Вейсал Раимов Хамидов

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Зия Насъф Назиф

  2.Бейхан Фикри Мехмед

  3.Хюсню Закиров Хюсниев

  4.Ахмед Рафиев Исмаилов

  5.Мустафа Осман Сюлейман

  6.Юксел Ахмед Сали

  7.Гюрджан Ниязи Емин

  8.Рушид Хюсмен Ехлиман

  9.Шакир Шакир Осман

  10.Рейхан Тасин Ахмед

  11.Юксел Ахмедов Хасанов

  12.Назми Осман Нури

  13.Кязим Реджеб Шериф

  14.Емине Тефик Бейти

  15.Сейдегюл Билял Ехлиман

  16.Фахредин Мехмед Шукри

  17.Ахмед Наджиев Сабриев

  18.Раим Фикрет Шукри

  19.Дюрхан Ефраим Назиф

  20.Осман Хасанов Керимов

  21.Севгин Лютви Хълми

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Юсуф Рушан Ефраим

  2.Стоян Василев Стоянов

  3.Живко Вълчев Донев

  4.Коста Куртев Минев

  5.Нури Сюлейман Хасан

  6.Веселин Петров Петров

  7.Десислав Руменов Асенов

 • 9.ПП "АТАКА"

  1.Нейчо Иванов Нейчев

  2.Жельо Кралев Маринов

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Валентин Иванов Бозов

  2.Илиян Илиев Атанасов

  3.Димитринка Жекова Петрова

  4.Йордан Тодоров Йорданов

 • 23.ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

  1.Ахмед Касим Динар

  2.Насуф Ибрямов Юсуфов

  3.Нихат Ахмед Рушан

  4.Сенаим Исмаилов Алиев

  5.Шенол Мехмед Ибрям

  6.Гюнайдън Рушудов Хюсеинов

  7.Ибрям Метинов Ибрямов

 • 25.ПП ЕСИ

  1.Салим Али Исмаил

  2.Себайдин Хасан Апти

  3.Светослав Билянов Алеков

  4.Славка Петкова Борисова

  5.Елиф Събева Христова

 • 26.ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Аляйдин Хасан Сали

  2.Тефик Али Хасан

  3.Закир Хамди Рашид

  4.Ведат Зикри Сали

  5.Мехмедали Саами Мехмедали

  6.Неджат Фикри Мустафа

  7.Ерол Хашъм Исмаил

  8.Себайдин Ахмед Сали

  9.Ахмед Назиф Хюсеин

  10.Рахми Рафиев Ахмедов

  11.Турхан Джемалов Аляйдинов

  12.Ердинч Шериф Ибрям

  13.Ирфан Шефкет Ибрям

  14.Рефаат Решад Хасан

  15.Ремзи Шерифов Алиев

 • 28.ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

  1.Борислав Георгиев Добрев

  2.Николай Иванов Иванов

  3.Десислава Любомирова Димитрова

Венец Връбница Хитрино Каолиново Каспичан Никола Козлево Нови Пазар Велики Преслав Смядово Шумен