Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Нови пазар

Кандидати за кмет на община

 • 2.Димитър Стойков Димитров
  ПП "ГЕРБ"
 • 7.Айсел Исмаил Руфад
  ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 • 8.Васил Еленков Тонев
  ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
 • 9.Иван Йосифов Стоянов
  ПП "АТАКА"
 • 14.Атанас Георгиев Атанасов
  ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
 • 22.Димитър Янев Милчев
  КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
 • 23.Румен Панайотов Христов
  КП "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"
 • 24.Деян Йовчев Любенов
  КП "КОАЛИЦИЯ ЕДИННИ ЗА НОВИ ПАЗАР"
 • 25.Младен Емилов Неделчев
  ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Румена Стойнова Цанева

  2.Ангел Любенов Куцаров

  3.Боряна Дочева Христова

  4.Христина Панайотова Маринова

  5.Стилиян Иванов Маджаров

  6.Красен Цветков Деянов

  7.Светлана Иванова Енева

  8.Андрей Василев Андреев

  9.Ивелина Христова Ръцева

  10.Кирил Андонов Димитров

  11.Недко Митев Недев

  12.Надка Емилова Димитрова

  13.Недялко Данчев Неделчев

  14.Стела Русева Николова

  15.Стилиян Алексиев Стоев

  16.Юзджан Ахмедов Еминов

  17.Бейзат Ибрям Юсмен

  18.Веска Янкова Пенева

  19.Лазар Маринов Василев

  20.Тихомир Росенов Тотев

  21.Димитър Кънев Димитров

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Айсел Исмаил Руфад

  2.Бейхан Ахмед Юсуф

  3.Фейдан Васви Мустафа

  4.Исмел Хасан Ибрям

  5.Хюсеин Хамид Юсеин

  6.Мустафа Юсреф Шериф

  7.Незает Мехмед Хакъ-Хюсеин

  8.Ахмед Керим Ферад

  9.Юрджихан Юсуфова Велиева

  10.Юсеин Мехмед Юмер

  11.Юсмян Юсеин Али

  12.Зейнеб Халил Адил

  13.Джунет Севкан Ахмед

  14.Шайде Ешреф Ахмед

  15.Евгийн Себайдинов Ахмедов

  16.Азиз Фикрет Азиз

  17.Хасан Ерханов Салиев

  18.Гьокхан Решидов Исмаилов

  19.Исмаил Айханов Юсуфов

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Васил Еленков Тонев

  2.Ивалина Кирчева Димитрова

  3.Красимира Дамянова Бунова

  4.Александър Руменов Милков

  5.Ивайло Петров Николов

  6.Диана Колева Терзийска

  7.Румен Йерусалимов Спасов

  8.Росица Стоянова Иванова

  9.Георги Сашев Георгиев

  10.Венета Йорданова Димитрова

  11.Тодор Радев Ганчев

  12.Венцислав Валентинов Вичков

  13.Даниела Стоянова Димитрова

  14.Снежанка Захариева Харизанова-Михалева

  15.Пламен Стефанов Петров

  16.Георги Стоянов Георгиев

  17.Лъчезар Зарков Захариев

  18.Златина Атанасова Русева

  19.Дафинка Георгиева Вълканова

  20.Деспа Ленинова Пенева

  21.Пламен Неделчев Тодоров

 • 9.ПП "АТАКА"

  1.Иван Йосифов Стоянов

  2.Силвия Кръстева Колева

  3.Мария Николова Димитрова

  4.Цветалин Дочков Янев

  5.Ирина Стоянова Николова

  6.Валентина Петрова Христова

  7.Саймон Пол Шекилс

  8.Христо Трифонов Иванов

  9.Димитричка Радева Петрова

  10.Радослав Симеонов Петков

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Атанас Георгиев Атанасов

  2.Веско Димов Вълчев

  3.Красимир Лалчев Костадинов

  4.Румен Димитров Маринов

  5.Гинка Йорданова Петрова

  6.Гергана Николова Евлогиева

  7.Христо Георгиев Чилиев

  8.Дияна Димитрова Неделчева

  9.Пламен Игнатов Бонев

  10.Красен Георгиев Трифонов

  11.Петко Иванов Мартинов

  12.Анета Богомилова Антонова

  13.Гинка Йорданова Райчева

  14.Николай Андреев Колев

  15.Донка Зиновиева Кръстева

  16.Гарабед Завен Кърбашян

  17.Румяна Ангелова Георгиева

  18.Гергана Златкова Георгиева

  19.Ивелин Славов Китов

  20.Борислав Давидков Стоянов

  21.Валери Стоянов Велинов

 • 22.КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"

  1.Димитър Янев Милчев

  2.Галина Антонова Георгиева

  3.Цветан Божилов Симеонов

  4.Румен Русев Йорданов

  5.Людмил Николов Илиев

  6.Цвета Валентинова Маринова

  7.Ахмед Емин Ахмед

  8.Гален Живков Господинов

 • 23.КП "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"

  1.Румен Панайотов Христов

  2.Николай Ангелов Николов

  3.Иван Христов Безус

  4.Рангел Драгомиров Рангелов

  5.Мира Чанкова Славова

  6.Любен Илиев Дамянов

  7.Снежана Жечева Железова-Богданова

  8.Николай Петров Николов

  9.Татяна Стоянова Григорова

  10.Калина Калчева Николова

  11.Здравко Тодоров Георгиев

  12.Марияна Димитрова Бянкова

  13.Мартин Лъчезаров Петров

  14.Даниела Иванчева Ангелова

  15.Христо Иванов Христов

  16.Дарина Петрова Станчева

  17.Злати Ставрев Ананиев

  18.Нели Атанасова Керанова

  19.Велин Василев Атанасов

  20.Малина Димитрова Парушева

  21.Валентин Добрев Кръстев

 • 24.КП "КОАЛИЦИЯ ЕДИННИ ЗА НОВИ ПАЗАР"

  1.Деян Йовчев Любенов

  2.Галина Миленова Славчева

  3.Юлия Пенчева Иванова

  4.Стоян Славчев Стоянов

  5.Галина Иванова Милкова

  6.Валентин Веселинов Видинов

  7.Мария Асенова Христова

  8.Лидия Ангелова Иванова

  9.Даниела Георгиева Русева

 • 25.ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

  1.Младен Емилов Неделчев

  2.Славчо Гочев Славов

  3.Живко Христов Жеков

  4.Даниел Енчев Драгов

  5.Найден Евлогиев Найденов

  6.Севдалин Иванов Станимиров

  7.Цветанка Николова Томова

  8.Росица Цветкова Илиева

  9.Стефан Малев Стефанов

  10.Георги Димитров Занков

  11.Данаил Димитров Драганов

  12.Горчо Христов Григоров

  13.Красимира Куманова Коева

  14.Кирил Атанасов Груев

  15.Йордан Добрев Йорданов

  16.Венка Дечкова Миланова

  17.Христина Генчева Иванова

  18.Росен Вичков Пенев

  19.Иван Атанасов Иванов

  20.Добрин Янков Йорданов

 • 26.ПП ЕСИ

  1.Мюзеям Салим Али

  2.Али Хасан Мехмед

  3.Юсеин Шакир Юсеин

  4.Севдалин Събев Стефанов

  5.Александър Алексиев Моканов

  6.Сезгин Емин Шакир

  7.Аспарух Христов Маринов

  8.Силвия Неделчева Юлиянова

  9.Румен Маринов Ангелов

 • 27.ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"

  1.Петър Симеонов Димитров

  2.Свежен Николов Тодоров

  3.Миленка Атанасова Николова

Венец Връбница Хитрино Каолиново Каспичан Никола Козлево Нови Пазар Велики Преслав Смядово Шумен