Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Шумен

Кандидати за кмет на община

 • 2.Димитър Крумов Александров
  ПП "ГЕРБ"
 • 8.Красимир Благоев Костов
  ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
 • 9.Веселин Божков Панайотов
  ПП "АТАКА"
 • 13.Румен Станчев Йорданов
  ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”
 • 14.Валентин Велиславов Велев
  ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
 • 32.Ивелина Дончева Вичева
  ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
 • 38.Иван Стоянов Капралов
  МКП "ДЕМОКРАТИ ЗА ДЕСЕТИЯ ГРАД"
 • 39.Невин Ведат Риза
  ПП „НОВА СИЛА”
 • 40.Николина Георгиева Петкова
  ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
 • 41.Бисерка Бончева Йовчева
  ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
 • 42.Галин Василев Терзийски
  МКП "ДЕСЕН СЪЮЗ ЗА ШУМЕН"

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Добрин Начев Добрев

  2.Донка Димитрова Иванова

  3.Христо Тодоров Дечев

  4.Светлозар Стоянов Тузсузов

  5.Милан Георгиев Пеев

  6.Стефан Стайнов Желев

  7.Ивайло Милчев Илиев

  8.Евгений Цанков Цанков

  9.Светлана Стоичкова Стойнева-Цолова

  10.Валентина Тодорова Тодорова

  11.Юлиян Пенчев Вълчев

  12.Добри Сашков Стоянов

  13.Дилбер Мехмед Мехмедали

  14.Светозар Георгиев Петков

  15.Анета Георгиева Пенчева

  16.Стоян Тотев Тодоров

  17.Борислав Йорданов Беджев

  18.Петко Стоянов Загорчев

  19.Светлозар Начев Николов

  20.Карен Гарабед Гарабедян

  21.Мария Симеонова Чепишева

  22.Ваня Венелинова Кожухарова-Генова

  23.Петя Стоева Атанасова

  24.Делка Иванова Бакалова

  25.Тодорка Радева Георгиева

  26.Стоян Иванов Стоянов

  27.Валентина Николаева Цветкова

  28.Йордан Георгиев Киров

  29.Станислав Стойчев Станев

  30.Добрин Атанасов Чобанов

  31.Дария Ганчева Георгиева

  32.Красимир Добрев Куртев

  33.Светослав Атанасов Троев

  34.Светлана Маркова Иванова

  35.Борислав Иванов Борисов

  36.Мариан Симеонов Ангелов

  37.Елица Славчева Янкова

  38.Теодора Милчева Иванова

  39.Иван Михайлов Иванов

  40.Калин Петров Методиев

  41.Янита Анастасова Спирова

 • 6.ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"

  1.Велчо Страхилов Василев

  2.Марин Господинов Маринов

  3.Димитър Неделчев Димитров

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Сюлейман Бакиев Сюлейманов

  2.Георги Велков Колев

  3.Бирол Ибрахим Адил

  4.Седат Ахмед Кадир

  5.Нихал Ахмед Мехмед

  6.Ивелин Росенов Христов

  7.Дениз Айнур Джелял

  8.Азиз Илияз Садула

  9.Вежди Мехмед Хасан

  10.Фатме Алиева Гюджен

  11.Халил Юсуф Мехмед

  12.Танер Осман Тасин

  13.Фатме Хасан Сюлейман

  14.Сюлейман Юсуф Сюлейман

  15.Шукран Рамисова Шукриева

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Красимир Благоев Костов

  2.Иван Валентинов Иванов

  3.Генчо Ганчев Гатев

  4.Иван Митев Йонков

  5.Живка Тонева Иванова

  6.Данаил Жулиянов Данчев

  7.Парашкева Райкова Вичева

  8.Валентин Илиев Александров

  9.Русанка Георгиева Петрова

  10.Радослав Петров Кърджиев

  11.Христо Недялков Николов

  12.Огнян Илиев Обретенов

  13.Димитър Цветков Игнатовски

  14.Орлин Валентинов Чакъров

  15.Валентин Милчев Атанасов

  16.Пламен Христов Петков

  17.Лили Василева Петрова

  18.Иван Станчев Христов

  19.Стефан Стефанов Баев

  20.Николай Любенов Калев

  21.Павел Валентинов Караиванов

  22.Николай Христов Николов

  23.Стефан Борисов Живков

  24.Янко Димов Янков

  25.Елица Здравкова Тончева

  26.Валентин Стоянов Маринов

  27.Владимир Станчев Йолов

  28.Румен Йорданов Йорданов

  29.Валентина Николова Аврамова

  30.Пламен Илиев Дечков

  31.Николай Петков Колев

  32.Петър Цанев Големанов

  33.Георги Тодоров Георгиев

  34.Сергей Георгиев Иванов

  35.Славена Миткова Георгиева

  36.Цоньо Димитров Василев

  37.Максим Йорданов Иванов

  38.Венетка Стоянова Куртева

  39.Денчо Асенов Пашов

  40.Георги Методиев Георгиев

 • 9.ПП "АТАКА"

  1.Веселин Божков Панайотов

  2.Стоян Весков Русев

  3.Димитър Стойков Стойков

  4.Виолета Тодорова Узунова-Златева

  5.Румен Борисов Григоров

  6.Мариела Иванова Найденова

  7.Моника Валентинова Вълчева

  8.Донка Дончева Петкова

  9.Женетка Димитрова Делева

  10.Яни Георгиев Илиев

  11.Пламен Дочев Дочев

  12.Ангел Йорданов Жечев

  13.Красимира Калоянова Стоянова

  14.Йордан Добромиров Йорданов

  15.Нина Васильевна Чендева

  16.Теодора Станиславова Атанасова

  17.Галина Стоянчева Колева

 • 13.ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

  1.Румен Станчев Йорданов

  2.Светлозар Стойчев Сланев

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Валентин Велиславов Велев

  2.Ангел Кръстев Трайков

  3.Мехмед Мустафов Мехмедов

  4.Никола Стефанов Колев

  5.Сладинка Енчева Иванова

  6.Вангел Кирилов Панов

  7.Росица Петрова Пенева

  8.Дияна Христова Миланова

  9.Росица Атанасова Браилска

  10.Ана Тодорова Цачева

  11.Николай Борисов Николов

  12.Емил Димитров Чанев

  13.Милчо Грозданов Давидков

  14.Димитър Йорданов Чолаков

  15.Мария Веселинова Димитрова

  16.Пламен Крумов Петров

  17.Радко Костадинов Радков

  18.Боян Пенчев Байчев

  19.Василка Стойнева Георгиева

  20.Яна Тонева Николова

  21.Светла Детелинова Николова

  22.Антон Вълчев Вичев

  23.Жечка Вълчанова Ангелова

  24.Василчо Стефанов Василев

  25.Владислав Христов Василев

  26.Даринка Георгиева Ковачева

  27.Валентин Георгиев Василев

  28.Людмил Йорданов Лазаров

  29.Юрий Димчев Марков

 • 22.ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"

  1.Ангел Младенов Бойков

  2.Петър Илиев Петев

  3.Желязко Петров Колев

  4.Златина Стоянова Райкова

  5.Светослав Пенев Станев

 • 24.ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

  1.Маринчо Динков Илиев

  2.Миглена Димитрова Николова

  3.Марин Цонев Ангелов

  4.Росен Фердинандов Борисов

  5.Румен Андреев Райков

  6.Татяна Георгиева Стефанова

  7.Галин Илчев Великов

  8.Недялка Великова Митева

  9.Петьо Стоянов Димитров

  10.Тодорка Георгиева Ангелова

  11.Вичо Христов Иванов

  12.Иванка Тонева Дякова

  13.Гинка Жечева Данчева

  14.Димитрина Иванова Йорданова

  15.Весела Петкова Дамянова

 • 26.ПП ЕСИ

  1.Олег Алцеков Христов

  2.Красен Атанасов Иванов

  3.Емилия Сашева Дикова

  4.Нели Алцекова Христова

 • 28.ПП „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ”

  1.Филип Николаев Стоянов

  2.Георги Стойчев Златев

  3.Недялко Иванов Маринов

  4.Върбан Николов Цанов

 • 29.ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"

  1.Юлиян Руженов Асланов

  2.Росица Маринова Пенчева

  3.Емил Илиев Илиев

  4.Мария Димитрова Балчева

  5.Пламен Пламенов Петров

  6.Свилен Георгиев Семов

  7.Владимир Станков Мавродиев

  8.Йордан Илиев Зидаров

  9.Диана Кирилова Рангелова

  10.Христо Йорданов Ангелов

  11.Димитър Райков Йорданов

  12.Петинка Йосифова Михайлова

  13.Петър Сандев Петров

  14.Николай Маринов Димитров

  15.Миглена Валентинова Димитрова

  16.Живка Добромирова Танева

  17.Недялка Стоянова Дженкова

  18.Маринка Катеринова Илиева

  19.Мара Маринова Маринова

  20.Мария Петрова Манева

  21.Станка Христова Желязкова

  22.Петър Атанасов Пенчев

  23.Пенка Димитрова Иванова

  24.Венета Христова Николова

  25.Васил Вълчанов Василев

  26.Милко Русев Михайлов

  27.Светлин Стойнов Стойчев

 • 30.ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

  1.Йордан Стоев Стоев

  2.Любомир Алексиев Любомиров

  3.Георги Пламенов Деспотов

  4.Явор Володяев Хубанов

  5.Мария Димитрова Радославова

  6.Милко Маринов Митев

  7.Синан Рами Мустафа

  8.Гюляр Ахмед Мустафа

  9.Борислав Петров Караджов

  10.Севдалина Маринова Тодорова

  11.Петър Хариев Ламбев

  12.Румяна Михайлова Тодорова

  13.Пламен Славчев Капралов

  14.Никола Живков Узунов

  15.Димитър Руменов Кънев

  16.Цветелина Жечева Петрова

  17.Невзат Ахмед Мехмед

  18.Иван Стоянов Иванов

  19.Николай Николов Николов

  20.Ася Стоянова Домусчиева-Борисова

  21.Нели Георгиева Георгиева

  22.Ивелина Боянова Иванова

  23.Димитър Радославов Василев

  24.Вера Методиева Василева

  25.Красимир Недков Василев

  26.Стилиян Богданов Стоянов

  27.Йоана Искренова Йосифова

  28.Ралена Василева Иванова

  29.Галена Сашова Маркова

 • 31.ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ”

  1.Неделчо Стойчев Неделчев

  2.Живко Минков Михалев

  3.Галя Вълчева Йорданова

  4.Методий Любенов Кандиларов

 • 32.ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"

  1.Симона Христова Паносиян

  2.Йордан Христов Йорданов

  3.Бисер Жечев Милев

  4.Ивелина Дончева Вичева

  5.Ангел Кръстев Спасов

  6.Диляна Петева Михайлова

  7.Валентин Кръстев Владимиров

  8.Пенка Цветанова Крумова

  9.Жельо Митков Желев

  10.Елена Николаева Крумова

  11.Данаил Петров Стойчев

  12.Росица Кирилова Дулева

  13.Ивелина Марчева Петрова

  14.Радослав Василев Христов

  15.Галина Петрова Щерева

  16.Атанас Тодоров Рачев

  17.Миглена Славева Стоянова

  18.Йордан Владимиров Йосифов

  19.Делка Радева Владимирова

  20.Димитър Илиев Дочев

  21.Красимира Спасова Минкова

  22.Ганка Русева Вичева

  23.Татяна Генова Маринова

  24.Златко Атанасов Златев

  25.Стоян Илиев Илиев

 • 33.МКП "ЕДИННИ ЗА ШУМЕН"

  1.Румен Стоянов Русев

  2.Христо Петков Чернаев

  3.Георги Руменов Стоянов

  4.Румен Григоров Неделчев

  5.Емил Живков Алексиев

  6.Иво Колев Иванов

  7.Иванчо Асенов Маринов

  8.Росен Маринов Панчев

 • 34.ПП "ЛИДЕР"

  1.Мариана Йорданова Добрева

  2.Румен Минков Цветков

  3.Любка Йорданова Петрова

  4.Кристина Александрова Гавраилова

 • 35.ПП "СОЛИДАРНОСТ"

  1.Мая Илиева Иванова

  2.Петър Лилов Петров

  3.Венера Маринова Христова

  4.Тодор Николов Кирилов

  5.Стоилка Юлиянова Маринова

  6.Красен Спасов Спасов

  7.Сава Андреев Ангелов

  8.Илко Николаев Константинов

  9.Мартин Антонов Сидеров

  10.Донка Георгиева Стоянова

  11.Юлиян Христов Симеонов

  12.Серафим Кирилов Ангелов

  13.Валентин Сашев Христов

  14.Алекси Юлиев Маринов

  15.Йоско Романов Романов

  16.Алекси Ангелов Атанасов

  17.Георги Манолов Георгиев

  18.Ивайло Юлиянов Маринов

 • 36.ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”

  1.Серги Кирилов Каракашев

  2.Тодор Христов Казаков

  3.Красимира Тодорова Митева

  4.Димитър Евгениев Манов

  5.Калоян Жечков Стефанов

  6.Капка Златева Костова

  7.Силвена Милкова Найденова

 • 37.ПП „ДРОМ”

  1.Юлиян Аспарухов Симеонов

  2.Наталия Димитрова Михайлова

  3.Диян Цветанов Насков

  4.Валентина Христова Асенова

  5.Мариян Младенов Юлиев

  6.Илиян Христов Асенов

  7.Елица Иванова Андреева

  8.Росица Радославова Симеонова

 • 38.МКП "ДЕМОКРАТИ ЗА ДЕСЕТИЯ ГРАД"

  1.Иван Стоянов Капралов

  2.Васил Гочев Тодоров

  3.Антон Александров Попов

  4.Христофор Крумов Крумов

  5.Иван Георгиев Иванов

  6.Анета Цветанова Георгиева

  7.Юрий Петров Проданов

  8.Валери Иванов Вътев

  9.Артур Едуард Алтунян

  10.Станко Господинов Козарев

  11.Данаил Сотиров Иванов

  12.Златина Тодорова Златева

  13.Милка Иванова Николова

  14.Росен Симеонов Станчев

 • 39.ПП „НОВА СИЛА”

  1.Евгений Иванов Бонев

  2.Невин Ведат Риза

  3.Найден Георгиев Цолов

  4.Мариела Марчева Димова

  5.Калоян Росенов Лучански

  6.Светослава Миланова Михайлова

  7.Тунай Бейхан Йонуз

  8.Радка Маринова Куманова

  9.Пламен Аспарухов Чакъров

  10.Ели Венциславова Петрова

 • 40.ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”

  1.Николина Георгиева Петкова

  2.Юлияна Дянкова Иванова

  3.Христо Гутев Христов

  4.Симеонка Илиева Илиева

  5.Младен Иванов Антов

  6.Марина Петрова Симеонова

  7.Мариана Янкова Куртева

  8.Нина Ганчева Бучукова

  9.Данаил Върбанов Стоянов

  10.Латинка Георгиева Въжарова

 • 41.ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"

  1.Даниела Кирилова Русева

  2.Бисерка Бончева Йовчева

  3.Димитър Стоянов Шарбанов

  4.Димитър Трифонов Атанасов

  5.Драгомир Емилов Драгнев

  6.Стоян Веселинов Драев

  7.Румен Христов Христов

  8.Юлиян Стилиянов Илиев

  9.Надя Иванова Генова

  10.Жулиета Панайотова Калудова

  11.Стойко Русев Стойков

  12.Марилин Аведис Ашотян

  13.Жулиян Димов Жеков

  14.Красимир Гочев Крумов

  15.Георги Петров Дилов

  16.Снежанка Петрова Ковачева

  17.Биляна Александрова Стоянова

  18.Йорданка Петкова Йорданова

  19.Даринка Апостолова Дженова

  20.Десислав Иванов Димитров

  21.Мима Иванова Цанева

  22.Любен Симеонов Спасов

  23.Любен Методиев Кандиларов

  24.Звезделина Стойнова Недева

  25.Димитричка Недева Лечева

  26.Нася Георгиева Атанасова

  27.Дияна Иванова Великова

  28.Пламен Огнянов Димитров

  29.Бейхан Себайдинов Хасанов

  30.Емрах Нутфи Мехмед

  31.Правдина Стойчева Николова

  32.Киро Рафаилов Тодоров

  33.Марина Куртева Динкова

  34.Татяна Николаева Петкова

  35.Галина Георгиева Ташева-Василева

  36.Росица Герчева Делева

  37.Валентина Йорданова Десова

  38.Галин Михаилов Михов

 • 42.МКП "ДЕСЕН СЪЮЗ ЗА ШУМЕН"

  1.Галин Василев Терзийски

  2.Бисер Добрев Балинов

  3.Милен Русев Чолаков

  4.Марияна Петрова Петрова

  5.Николай Красенов Колев

  6.Кремена Стойкова Стоянова

  7.Данчо Борисов Хараланов

  8.Диляна Ивелинова Димитрова

  9.Ахмед Еюбов Мехмедов

  10.Желязка Стойкова Костадинова

  11.Георги Колев Георгиев

  12.Красимира Иванова Върбанова

  13.Борислав Петев Балчев

  14.Красимира Велинова Кирилова

  15.Цветанка Михайлова Милкова

  16.Данчо Алексиев Данев

  17.Мариян Петров Маринов

Венец Връбница Хитрино Каолиново Каспичан Никола Козлево Нови Пазар Велики Преслав Смядово Шумен