Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Хитрино

Кандидати за кмет на община

 • 2.Мустафа Реджеб Кяшиф
  ПП "ГЕРБ"
 • 7.Нуридин Басри Исмаил
  ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 • 8.Красен Василев Петров
  ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
 • 22.Ислям Исмаил Мухарем
  ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Мустафа Реджеб Кяшиф

  2.Метин Юсуф Яхя

  3.Салим Хасан Салих

  4.Ерхан Вахдет Хюсеин

  5.Иван Проданов Иванов

  6.Севдия Кязим Хюсню

  7.Хабил Медаим Хабил

  8.Йонка Станчева Томова

  9.Мюмюн Сейдали Шакир

  10.Исмаил Басри Хюсню

  11.Хюсеин Юдаим Мехмедемин

  12.Фикри Шабан Алиосман

  13.Ахмед Хюсеин Ахмед

  14.Насъф Зекерие Юсуф

  15.Милен Стефанов Йорданов

  16.Хюсеин Хабил Ахмед

  17.Феткъ Реджебов Салиев

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Нуридин Басри Исмаил

  2.Реджеб Ахмед Зекерие

  3.Исмаил Исмаил Кязим

  4.Мустафа Мехмед Ахмед

  5.Гюнайдън Бейтиев Юнузов

  6.Хюсеин Мехмед Хюсеин

  7.Севджан Тасин Акиф

  8.Ибрахим Идириз Ибрахим

  9.Решат Салиев Алиев

  10.Юмер Лютфи Садула

  11.Риза Сали Мустафа

  12.Ембатин Ахмед Шабан

  13.Ерол Кабил Ахмед

  14.Федаим Ахмедов Еминов

  15.Нури Нуридин Мехмед

  16.Нердживан Ибрахим Исмаил

  17.Халил Ахмед Хамди

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Красен Василев Петров

  2.Цветанка Георгиева Найденова

  3.Сабрие Кадир Идриз

  4.Васил Кръстев Василев

  5.Муса Ахмедов Скендеров

  6.Себайдин Ахмедов Арифов

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Константин Борисов Костадинов

 • 22.ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

  1.Ислям Исмаил Мухарем

 • 23.ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”

  1.Екатерина Тодорова Любенова

  2.Вилдан Мехмед Мустафа

  3.Фатме Мехмед Исмаил

Венец Връбница Хитрино Каолиново Каспичан Никола Козлево Нови Пазар Велики Преслав Смядово Шумен